Schetsen

1965 – 1975
1977 – 1978
1977 – 1978
1977 – 1978

Een viertal schetsen waarop het gebouw “Altair” ook beschreven staat.

Luchtfoto

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Een luchtopname vanuit de richting Hoeksche Waard. We zien de Dordtse Kil met linksonder de vlucht- en overnachtingshaven ter hoogte van het buurtschap De Wacht.

Bovenin de foto zien we het Hollands Diep met de Moerdijkbrug en de beide spoorwegbruggen.

Duidelijk wordt de strategische ligging van de politiekazerne tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Mei 1940

De schrijver van onderstaand stuk heeft geprobeerd een beeld te krijgen van de gebeurtenissen in en rond Willemsdorp in de meidagen van 1940.

Hiervoor is voornamelijk het internet geraadpleegd. Onjuistheden en/of onvolkomenheden zijn daarom mogelijk, maar zeker niet opzettelijk verwoord en/of nagelaten.

Aanvullingen zijn uiteraard welkom via het contactformulier.

April 1940

De situatie in Willemsdorp kort voor de Tweede Wereldoorlog: alles was ingericht om een verwachte aanval vanuit het zuiden af te slaan. De meeste bunkers fungeerden slechts als groepsschuilplaats, waar de toegang alleen door een geweerschutter verdedigd kon worden.

Luchtafweer ter verdediging ontbrak, permanente versterkingen tegen bombardementen of als opslag ontbraken en de samenstelling van de manschappen was zeer divers. Door verschillende verkenningen (land/lucht/water) hadden de Duitsers Willemsdorp nauwkeurig in kaart gebracht.

Het opblazen van de Moerdijkbrug was iets dat zorgvuldig afgewogen werd. Je verhindert de vijand, maar het belemmert je ook zelf. Overigens was de ontsteking nog niet eens geleverd.

Legering

Het barakkenkamp was berekend op 9 man, zodat de overige manschappen zeer verspreid ondergebracht waren.

7 mei 1940

De verloven worden ingetrokken, er worden rijdende patrouilles ingesteld en stukken opgesteld, de situatie is ernstig. Maar op 9 mei zijn bijzondere verloven weer toegestaan en dat is een teken dat alles vermoedelijk loos alarm geweest is.

Munitie

Omdat de manschappen in ruime mate bestond uit onprofessionele“burgersoldaten”, vond men het verstandiger om de munitie achter slot en grendel te houden. Zo bleef tot aan de inval het grootste deel van de militairen zonder munitie.

Kansloos

Uit alle stukken blijkt dat het Nederlandse verzet om verschillende redenen geen kans had tijdens de Duitse inval.

Meer lezen

Op http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=willemsdorp vind je nog meer informatie.

Of bekijk