Lichtreclame

Boven op het dak aan de noord- en zuidgevel stond in grote neonletters “HOTEL”. Bij de overgang van hotel naar het appartementencomplex werden deze lichtreclames door de nieuwe bewoners verwijderd.

Dit zal gedaan zijn door de constructie los te maken van de draagbalken en deze daarna met stevige touwen naar beneden te takelen.

De stalen bevestigingsbalken bleven nog jaren zitten, tot aan het herstel van het dak in 2018. Toen zijn deze balken ook verwijderd.

Advertenties

Stalen raamkozijnen

Van origine waren nagenoeg alle ramen uitgevoerd met stalen kozijnen. Deze waren tijdens de bouw in 1938 gelijktijdig met het metselwerk ingemetseld.

Het ijzer is natuurlijk een goede geleider en zorgde ervoor dat bij strenge kou het vensterglas kapot sprong. Roestvorming en slecht hang- en sluitwerk was ook de oorzaak dat veel van de draairamen niet meer goed sloten. Uiteindelijk werden veel ramen voorzien van tochtstrips en daarna met bouten en moeren dichtgemaakt.

In 1986 werd besloten alle ramen en raamkozijnen te vervangen door kunststof draai/kiepramen. Hiervoor werd aan de eigenaar van het pand een subsidie toegekend. De sloop van de stalen ramen was niet bepaald een eitje, want deze bleken van een voordeoorlogse weerbarstigheid.

Met de kunststof kozijnen en ramen kwam een enorme verbetering tot stand. Het tochtte niet meer en alles kon fatsoenlijk open en dicht. Er werd gekozen voor “naar binnen draaiende” ramen, wat aan de rivierzijde later, gezien de weersinvloeden, niet de beste keuze was.

Bij de herbouw in 2017/2018 bleek dat men zich er bij de montage van de kunststof ramen wel heel gemakkelijk vanaf had gemaakt. Toen bij die renovatie de dagkanten werden verwijderd, bleken er op tal van plaatsen rond de kozijnen grote kieren te zitten. Deze zijn bij de renovatie aangepakt en gedicht. Dat scheelde enorm in geluid en temperatuur.

 

Plantenbakken

Het gebouw is gelegen langs de Dordtse Kil, nabij de splitsing met het Hollands Diep.

Door deze ligging hebben de elementen een grote invloed. Is het in de bebouwde kom een windkracht 4, dan waait er bij de politiekazerne snel een windkracht 6. Hierdoor is het niet logisch te verklaren dat er zich plantenbakken onder de ramen op de 1ste verdieping bevonden. Bij de minste of geringste wind waaien de plantjes uit de bakken.

Een verklaring voor die plantenbakken was heel anders. Bij de bouw in 1938 waren er nog geen plantenbakken. Hotelvoorschriften stelden dat er voor de hotelkamerbewoner een vluchtweg moest zijn. In een noodgeval waarbij de normale route niet meer bereikbaar zou zijn, kon men via het raam en de plantenbak een goed heenkomen vinden.

In de eerste jaren van de appartementsbewoning werden de ramen vanuit deze plantenbak gezeemd. Nadat was gebleken dat enkele plantenbakken doorgerot waren en dat er daadwerkelijk een constructie bezweken was onder de last van een persoon, is er besloten om alle plantenbakken te demonteren.

Televisieantenne

Zo ging dat vroeger, een televisieantenne op het dak om het analoge signaal uit de lucht te plukken.

Ontvangst van aanvankelijk Nederland 1 en Nederland 2, later ook nog Nederland 3. Als je je redelijk zuidelijk bevond, behoorde een Belgische zender ook nog tot de mogelijkheden. Echte ontvangstfreaks hadden een draaibare motorgestuurde antenne en die ontvingen zelfde Duitse zenders)

Hoe hoger de antenne geplaatst was, hoe beter het ontvangstsignaal was. Dus dat zat qua hoogte wel snor, alleen had de wind weer een slechte invloed op het blijven staan van de antenne.

Later heeft men de antenne binnen direct onder de kap gemonteerd. Lager, binnen, dus een slechtere ontvangst, maar weersonafhankelijk.